Oxford Acts for the Planet

 
Voor vele jaren heeft Oxford al zijn belofte gegeven voor strenge criteria tijdens de productie van zijn producten in heel Europa. "Oxford Acts for the Planet" bevat 23 garanties om de productie impact van notitieproducten op het milieu te verminderen en te beperken. Dit vrijwillige programma wordt regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. De 23 garanties zijn zeer verschillend en beslaan een groot gebied van het gehele productie proces.
 

 
Een aantal voorbeelden zijn:
 
  • Zuivering van het industrieel afvalwater
  • Papier dat zonder gechloreerd gas wordt verbleekt
  • Afwezigheid van gevaarlijke verbindingen schadelijk voor de gezondheid

Door deze garanties toe te passen wil Oxford zijn CO2 voetafdruk verminderen. Voor meer informatie bezoek de website.
 
Onze maatschappelijke voetafdruk verbeteren - vaardigheden en talenten de ruimte geven

Hamelin is een vooraanstaande Europese leverancier van school- en kantoorbenodigdheden. Onze producten worden dagelijks door tientallen miljoenen mensen gebruikt op het werk, thuis en op school. Wij hebben een sterk verantwoordelijkheidsbesef tegenover toekomstige generaties door hun goed ontworpen producten met onmiskenbare milieuprestaties aan te bieden.

Onze missie is om alle leerlingen en studenten de juiste middelen te geven om ze in staat te stellen zonder problemen te studeren, te leren en hun talent te ontwikkelen. Hun hele beroepsleven lang kunnen ze gebruik blijven maken van Oxford, Canson en ELBA producten. Ze krijgen de garantie dat wij er voortdurend naar streven de impact van de producten op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd rekening houden met de belangen en verwachtingen van onze stakeholders.

Dit is de betekenis van onze duurzame ontwikkelingsstrategie: “Express Yourself, We Care”.
 

Eric Joan
CEO Groupe Hamelin
 
Klik hier voor de Groupe Hamelin Sustainable Report 2011 informatieflyer. Deze flyer is een beknopte versie van  het Sustainability Report 2011.  Wilt u het Sustainable Report 2011 van Groupe Hamelin ontvangen? Stuur dan een email naar bianca.pouw@hamelinbrands.com
 

Paper by Nature certificaat

 
Oxford notitieproducten zijn Paper by Nature gecertificeerd. Van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met FSC of PEFC certificaat tot aan het produceren van het eindproduct met als doel de impact op het milieu te beperken, is Oxford erin geslaagd om het onafhankelijke Europese eco-label Paper by Nature te behalen in 2009. 
 
Paper by Nature is een uitzonderlijk internationaal eco-label voor papierproducten die goed zijn voor moeder aarde. Paper by Nature draagt zorg voor het milieu en garandeert tijdens de papierfabricage en -verwerking absolute verantwoordelijkheid voor een ecologische schone en natuurlijke leefomgeving. Paper by Nature is een bewuste keuze voor mensen die zich bekommeren om de dag van morgen. Mensen die het van nature oneens zijn met de huidige gang van zaken en het vanzelfsprekend vinden om de negatieve effecten van de papierfabricage en -verwerking op het leefklimaat fors te verminderen. Het eco-label Paper by Nature vecht voor een natuurlijk papierproduct dat onze aandacht verdient. Door actieve promotie van Paper by Nature zullen gebruikers inzien dat milieugerichte productontwikkelingen een winstgevend belang zijn voor de natuur en dus voor ons allemaal.Voor meer informatie ga naar de website.
 
 

Duurzaam ontwerpen

 

Het is een feit dat 80% van de impact op het milieu wordt bepaald tijdens de design fase van een product. Oxford is vastberaden om milieuvriendelijke producten te ontwerpen. Bijvoorbeeld door tijdens de ontwerp fase al te denken aan recycle mogelijkheden van het product. Of stil te staan bij het materiaal dat gebruikt gaat worden of in welke hoeveelheid dit materiaal in het product wordt verwerkt. Allemaal voorbeelden om steeds duurzamer en milieuvriendelijker producten te ontwikkelen.